moois op de Kaap

Door de jaren heen is er, in wisselende schoonheid, van alles op de Kaap gekomen (zoals gebouwen, kunstvoorwerpen, objecten, et cetera) en soms ook weer verdwenen of soms nog slechts als plan. Op deze pagina in alfabetische volgorde steeds één afbeelding met bijbehorende tekst. Daarná in een wat kleinere uitvoering alle afbeeldingen waarover wij kunnen beschikken. Waarbij er soms materiaal is van buiten de Kaap maar wel van Katendrecht dat te interessant is om weg te laten.

Bamboe en rots – muurschildering – Li de Cai – onthuld in 1993 – Veerlaan

Bamboe en rots – Veerlaan – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2007-07-13].

Belvédère– gebouw – door X – gebouwd in 1894 – Katendrechtselaan 2 hoek Rechthuislaan

Bewoners verdedig je nest met vrede – muurschildering – Wally Elenbaas i.s.m. bewoners – onthuld in de zomer van 1993 – Rechthuisstraat hoek Rechthuislaan

Bewoners verdedig je nest met vreugde – Rechthuisstraat hoek Rechthuislaan – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – zomer 1983].

Body House– gebouw – Monolab Architects – datum X – Walhallalaan 94

[foto volgt]

Boerderij Katendrecht – gebouw – door eerste bewoner, Buijs, zelf herbouwd – herbouw in 1901 – tussen Battenoord en Nieuwe Tonge

boerderij Katendrecht – Battenoord / Nieuwe Tonge – [©-Buijs – ongeveer 1901].

Broken Light– lichtobject – door Rudolf Teunissen (op initiatief DSPS) – onthuld in najaar 2010 – Atjehstraat

[foto volgt]

buitenverblijven – gebouwen – diverse (veelal onbekende) architecten en diverse bewoners – gebouwd én afgebroken vóór 1900 – Katendrechtse Polder
– Buitenzorg – van ?
– Cattenburg – Katendrechtsedijk 112 – mr Marten Mees
– Jacatra – Dordtsestraatweg – Jonkvr. C.J.F.C.Reuchlin
– Katendrecht – Katendrechtschen Zeedijk / Katendrechtsedijk – mr Marre Mees
– Lommerrijk – Dordtsestraatweg – L.A.Köpcke
– Lommeroord – Katendrechtschen Zeedijk / Katendrechtsedijk
Pincoffs en daarna fam. Van Raalte
– Ons Genoegen – van ?
– Tabasco – Dordtsestraatweg – eigendom fam. Van Peski, maar veelal verhuurd
– naam? (dus niet Tabasco) – Dordtsestraatweg – Nader van Peski en nadien zijn
weduwe mw F.H. van Peski-Thierens
– naam? (maar bekend als ‘het huis van mr Van Ossenbruggen’) – Katendrechtschen
Zeedijk / Katendrechtsedijk – notaris J.F.Ninaber
De architect Johannes (Jan) Verheul Dzn. heeft een onvoorstelbaar groot aantal tekeningen van vroegere (en veelal verloren gegane) panden gemaakt: veel boerderijen, maar ook een aantal van de vroegere buitenverblijven op Katendrecht. Hij wilde met zijn werk “lust en liefde opwekken voor het behoud van het restantje […] waarvan in de laatste jaren te veel is verwaarloosd en vernietigd”. Over de buitenverblijven schrijft hij o.a.: “Deze afbeeldingen waren echter ook niet gemakkelijk bijeen te brengen. Het heeft mij dan ook veel tijd en moeite gekost om teekeningen te vervaardigen naar verbleekte foto’s en gebrekkige gegevens, mij door familieleden van de vroegere bezitters zoo welwillend voor dit doel afgestaan, om door de hierbij gevoegde reproducties deze verdwenen mooie lustoorden weer in de herinnering van oudere stadsgenooten terug te roepen”. Graag houden wij van Historisch Katendrecht met deze afbeeldingen (waaronder hier als voorbeeld het buitenverblijf waar ook Pincoffs heeft gewoond) de goede herinnering aan deze veelzijdige architect in stand:

Buitenverblijf Pincoffs en daarna Van Raalte – Katendrechtschen Zeedijk / Katendrechtsedijk – [©-verzameling Stadsarchief Rotterdam CAT 1971-2221- http://www.stadsarchief.rotterdam.nl – 1893].

Codrico v/h Meelfabriek Latenstein v/h Coöp– gebouw – architect X – voorbeschermd (dus formeel nog geen rijksmonument) – gebouwd in 1948-1952 en vanaf 1977 kwam de 45 meter hoge silo er bij – Veerlaan 3 annex Rijnhaven Z.z. 15

Codrico – Veerlaan – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1990-08-27].

Codrico kubus– lichtobject – op initiatief van DSPS en vervaardigd door DSPS en Atelier LEK – jaar ? – boven op het gebouw aan de Veerlaan 3 annex Rijnhaven Z.z. 15

Codrico Kubus – Veerlaan – [©CC4-Historisch Katendrecht].

Graffiti-artwork Katendrecht– muurschildering / graffiti – door Danny van den Hoonaard – onthuld op 20 december 2011 – kopgevel Fenixloods aan de Veerlaan

Graffiti-artwork Katendrecht – Veerlaan – [©CC4-Historisch Katendrecht – 20111211].

herbergen van vroeger (De Gouden Koetswagen, Het Wapen van Antwerpen, Het Zwarte Paard) – gebouwen – architecten onbekend – jaar van oplevering en afbraak onbekend – aan of in de buurt van de Linker Veerdam

[hier zijn niet met voldoende zekerheid determineerbare afbeeldingen van]

House of Design – gebouw – ontwikkeld door Volker Wessels Vastgoed en Synchroon Ontwikkelaars – vanwege de recessie vooralsnog ‘aangehouden’ – Hillelaan

[foto volgt]

Huis te Katendrecht – gebouw (kasteeltoren) – gebouwd in opdracht van de Heer van Putten – omstreeks 1370 @ – Frans Bekkerstraat
Bureau Bouwkundig Onderzoek Rotterdam BOOR deed in 1960 en 2011 opgravingen en onderzoek. Een deel van de fundamenten en het terrein zijn nu beschermd gemeentelijk monument. Op de locatie zijn de oude contouren in het plaveisel aangegeven en er staat ook een plaquette. Click hier voor meer info.

[foto volgt]

Jugendstill ornamenten – ornament – door X – jaar X – Veerlaan hoek Tolhuisstraat

[foto volgt]

Kaapschip / das Boot – object – idee: architect René Bouwman – geplaatst einde zomer 2012 – Maashaven N.z. / Maashavenkade en ontmanteld op 30 mei 2018.
Het fungeerde als (gecertificeerd) speelschip en openlucht podium.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=jWxWJqS_dHE en https://youtu.be/xeQVGhZygoI

Kaapschip – Maashaven N.z. / Maashavenkade – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2012-09-09].

Kaapse Veer– gevelornament – bestaande uit een aantal gevelstenen van de gesloopte panden – in opdracht van Woonstad Rotterdam – onthuld in 2011 – Katendrechtsestraat

Kaapse Veer – Katendrechtsestraat – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2011-06-20].

Kam-Chong Wen bank– object (houten bank) – op initiatief van zijn familie – onthuld 30 augustus 2005 – kade Tweede Katendrechtsehoofd
De heer Wen kwam op 22-jarige leeftijd naar Katendrecht.

[foto volgt]

kantine Steinweg – gebouw – architect X – jaar X – Veerlaan

Steinweg Kantine – Veerlaan – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2003-05-18].

kapelvan de RK Paters Capucijnen, daarna de Sint Margaretha Alacoque kerk – beschilderde ramen – kunstenaar ? – jaar ? – Rechthuislaan

kapel / kerk – Veerlaan – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2012-02-22].

Ketelbinkie – beeld – door Huib Noorlander (1928-2004) op initiatief Holland-Amerika Lijn – in 1973 gemaakt en (vanwege het 100-jarig bestaan van de HAL) op de Wilhelminapier geplaatst en in 1994 op Katendrecht: zie onderstaande foto.
Ondertussen is de situatie veranderd: click hier.
Er staat ook een origineel ‘duplicaat’ in het Maritiem Museum.

Ketelbinkie – door Huib Noorlander – Eerste Katendrechtsehoofd – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2010-11-08].

Ketting in plaveisel– object – authentiek stuk ketting – jaar X – Maashaven N.z. vlakbij de Bananenstraat.

Ketting in het plaveisel – authentiek – Maashaven N.z. bij de Bananenstraat – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2011-01-08].

Krul – object (urinoir) – architect X – geplaatst in X en verwijderd in X – Rechthuislaan

Krul – Rechthuislaan – [©-verzameling Katendrechtse Bewonersorganisatie KBO – http://www.katendrecht.info – 1930-1940].

Lombok (bijnaam Hagelslag)– muurschildering – door Johan van Oord – onthuld in 1993 – Lombokstraat

Lombok / Hagelslag – Lombokstraat – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1993].

Roei- en Zeilvereniging De Maas (en naderhand ook Koninklijk) – gebouw – architect X – gebouwd in X en gesloopt in X – Katendrechtsewal

(K)RZV De Maas – Katendrechtschewal – [©-verzameling Stadsarchief Rotterdam CAT XXIII 129.02 – http://www.stadsarchief.rotterdam.nl – 1901].

Maasboei– object – authentiek op initiatief bewoners Maas Rijn Flat – jaar X – plein bij Katendrechtsestraat en Eerste Katendrechtsehoofd.

Maasboei met parapluanker – authentiek – pleintje bij Katendrechtsestraat en Eerste Katendrechtsehoofd – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info%5D.

Mondriaan– straatschilderij – naar Mondriaan – op initiatief van de bewoners van de Maas Rijn Flat vanwege het 800-jarig bestaan van Katendrecht – onthuld in 1999 – plein bij Katendrechtsestraat en Eerste Katendrechtsehoofd

Mondriaan – bij Maas Rijn Flat – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1999].

Café Nieuw Katendrecht– gebouw – architect X – jaar X – Brede Hilledijk hoek Veerlaan

Café (Nieuw) Katendrecht – Brede Hilledijk 141 hoek Veerlaan – [©-Leo van Hoek – http://www.RotterdamVanToen.blogspot.com/redactiepbr@live.nl – 1978].

Overslag in Haven– muurschildering – door Dolf Henkes (1903-1989) – onthuld in 1990 – Timorstraat hoek Atjehstraat

Overslag in haven – Timorstraat hoek Atjehstraat – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1990].

Panorama Rotterdam– muurschildering / geveldoek – door Nissem Men (1960) – onthuld in 2005 – Veerlaan tegenover Deliplein

Panorama Katendrecht – Veerlaan – [©-DSPS / De Player – http://www.deplayer.nl – 2005-02-18].

Parapluanker– object – authentiek – op initiatief bewoonster Maas Rijn Flat – plein bij Katendrechtsestraat en Eerste Katendrechtsehoofd.

Parapluanker – authentiek – pleintje bij Katendrechtsestrart en Eerste Katendrechtsehoofd – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2011-01-05].

Een plein is als een droom– muurschildering – door Patricia en andere bewoners van Katendrecht – datum ? – Fruitlaan, op de muur rechts van de ingang van de Katendrechtse Bewonersorganisatie KBO

Een plein is als een droom – Fruitlaan – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2011-03-14].

portiersloge Steinweg– gebouw – architect X – gebouwd in 1949 – Veerlaan aan de voet van de Rijnhavenbrug

Portiersloge Steinweg – Veerlaan – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2012-09-09].

Café De Pijp– gebouw – architect X – jaar X – Tolhuislaan hoek Katendrechtselaan

Café De Pijp – Katendrechtsestraat hoek Tolhuislaan – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1987-06-18].

het Reghthuys– hier vergaderden ooit de bestuurders van het dorp Katendrecht – het lag waar nu ongeveer de Rechthuislaan is

[hier is geen afbeelding van]

De Rode Loper– wandelpad – initiatief werkgroep Levendig & Leuk – onthuld eind 2008 – Brede Hilledijk tussen Hillelaan en Siloplein

Rode Loper – Brede Hilledijk – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2011].

Roeiers – beeld – door Yair Aschkanasy (1963) – onthuld op 12 mei 2000 – Eerste Katendrechtsehoofd.
Het kunstwerk is ter herinnering aan de mannen in dienst van de Rotterdamse Roeiersvereniging De Eendracht die vroeger in roeiboten de binnengekomen schepen afmeerden.

De Roeiers – door Yair Aschkenasy – Eerste Katendrechtsehoofd – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 2000-05-12].

Roerade pandje– gebouw – architect X – gebouwd in ? en gesloopt in ? – Tolhuisstraat
Omstreeks 1930 was het de Buitenpolikliniek van het Rotterdamse Havenziekenhuis. Daarna kwam er de firma Roerade en vandaar de naam.
Er bestaat nog uitgebreide documentatie uit de tijd dat geprobeerd werd dit fraaie pand voor de toekomst te bewaren (en dat zal nog elders op deze site worden opgenomen).

Roerade pandje, hier als Havenpoli – Tolhuisstraat – [©-Havenziekenhuis – http://www.havenziekenhuis.nlhttp://issuu.com/havenziekenhuis/docs/opkoers_editie2_2011 – 1930].

Santos – gebouw (bestemd voor de opslag van koffie) en sinds 3 april 2000 een rijksmonument – door J.P.Stok Wzn (1862-1942) en J.J.Kanters (1869-1920) – gereed in 1903 – Brede Hilledijk 95 annex Rijnhaven Z.z. 6

Santos – Rijnhaven Z.z. – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1993-03-25].

Schietschijf (bijnaam: tube tandpasta)– beeld – door Gust Romijn (1922-2010) – onthuld in 1998 – Linker Veerdam

Schietschijf (bijnaam: tube tandpasta) – door Gust Romijn – Linker Veerdam – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2011-03-29].

Schot in de roos– muurschildering – door Rien Bout (1937-2003) – onthuld in 1998 – Katendrechtsestraat vlakbij Rechthuislaan

Schot in de roos – Katendrechtsestraat vlakbij Rechthuislaan – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1998].

Silent Drums – muurschildering / ornament – het plan was dat de trommels bladgoud zouden krijgen, maar het werd goudverf zodat de glans in de loop der jaren afnam – door Ronald in ’t Hout (1953) – onthuld in 1996 – Tolhuislaan hoek Katendrechtsestraat

Silent Drums – Tolhuislaan hoek Katendrechtsestraat – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1996].

spreekbuizen– object (en door die buizen kun je met elkaar praten op dezelfde manier als dat vroeger op schepen gebeurde) – door X – jaar X – Kaappark

Stoomschip Rotterdam – muurschildering – door reclameatelier Leo Mineur, op initiatief werkgroep Levendig & Leuk – onthuld 18 juni 2006 – Brede Hilledijk aan de wand van C1000

Stoomschip Rotterdam – object (drijvend monument, maar in formele zin geen monument omdat het drijft) – door X – sinds 5 augustus 2008 op Katendrecht – Derde Katendrechtsehoofd

Tolhuispoort – gebouw – architect X – gebouwd in 1994 en weer afgebroken in 2009 – Tolhuisstraat

Tolhuys – gebouw – architect X – gebouwd in X – Tolhuisstraat

transformatorhuisje – gebouw – architect X – gebouwd in X en gesloopt in 1950 – ‘de Punt’, op de splitsing van de Tolhuislaan en de Katendrechtsestraat (ongeveer waar daarna OBS De Schalm werd gebouwd)

Vaart Vrij! – beeld – door Ben Zegers (1962) – onthuld in 1997 – Buizenpark.
Het kunstwerk is (in 1997) geschonken door de FNV ter gelegenheid van het eeuwfeest van de ITF (= Internationale Transportarbeiders Federatie). De ITF was opgericht naar aanleiding van de staking van de Rotterdamse havenarbeiders in 1896. Het is tevens een herinnering aan de vakbondsleider Edo Flimmen (1881-1942) en het belichaamt zijn motto “een ijzeren vuist in een zijden handschoen”.

Vaart Vrij! – door Ben Zegers – Buizenpark – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1997].

Vanaf de maan gezien zijn wij allen even groot (Multatuli)– muurschildering – door reclame atelier Leo Mineur – jaar X – straat X

Veerhuisje – gebouw – door X – jaar X – Linker Veerdam

vissteiger (= oude steiger veerbootje ‘Heen en Weer’) – object – authentiek – jaar X – bij de Linker Veerdam.
Omstreeks 2005 (check) gerestaureerd ten behoeve van de nieuwe functie.

Vissteiger – Buizenpark – [©CC4-Historisch Katendrecht – 2011-01-14].

Volksbond– object (vork) – authentiek (uit de verzameling van Bep Hertogs) – 1935? – Basaltlaan

Volksbond vork – Basaltstraat – [©-verzameling Bep Hertogs – 1935?].

Wereldproductenkaart– muurschildering / geveldoek – door Ingrid Bibo op initiatief van DSPS – onthuld 17 december 2005 – Veerlaan tegenover Deliplein

Wereldproductenkaart – Veerlaan – [©-DSPS / De Player – http://www.deplayer.nl – 2005-12-17].

Zonder naam Atjehstraat– muurschildering – onbekende kunstenaar – het verhaal gaat dat een Chinese inwoner van Katendrecht hiervoor gezorgd heeft en dat het er plotseling was – sinds 1999 – Atjehstraat

Zonder naam – Atjehstraat hoek Lombokstraat – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1999].

Zonder naam Timorstraat– muurschildering – door Piet Roovers (1924-1997) (i.c. een fragment van een van zijn doeken) – onthuld in 1993 – Timorstraat hoek Atjehstraat

Zonder naam – Timorstraat hoek Atjehstraat – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1990].

Zonder titel(en dat is dus de echte titel) – muurschildering – door Daan van Golden – onthuld in 1993 – Timorstraat

Zonder titel – Timorstraat – [©-Ben van Wevering – http://www.katendrecht.info – 1993].

en hieronder dan alle fotootjes in het klein(die dus vergroot kunnen worden):

[weer terug naar boven]

[naar de site Historisch Katendrecht]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s